NYHAMNSGÅRDEN

För Höganäs kommun har vi gestaltat och projekterat Nya Nyhamnsgården, en rofylld, grönskande oas för de med särskilda behov.

Vi tror att livskvalitén kan främjas genom att arbeta med sinnena i gestaltningen. Syn, hörsel, lukt, smak och känsel stimuleras här. Planteringar som skiftar med årstiderna. Frukt och bär vars smaker skapar associationer och minnen. Ljudet av löv som rasslar i vinden. 

I trädgården kan man slå sig ner i bersåer eller under pergolan i mindre grupper. Här kan man även odla sina egna grönsaker i växthus. Skogen är av mer vild karaktär med mycket bevarad vegetation. En slingrande stig att vandra fram på och drömma sig bort.

Åbrädden

Helsingborgs nya äldreboende som invigdes i maj 2013, är vackert beläget vid Råån.  Huvudentrén och parkeringen är belägen i plan 2 mot Rausvägen. Trädgården med uteplatser, växthus, boulebana, odlingslådor och rosen planteringar är belägen på plan 1 i söderläge. Detta läget ger  en skyddad, lummig och lugn miljö med vacker utblick mot Råån. Gränsen mot Råån och dess naturreservat utgörs av en vacker stenmur.

Fullriggaren

I september (2015) invigdes till- och ombyggnaden av Fullriggarens äldreboende vackert beläget vid Råå vallar i Helsingborg.
Den nya entrén har fått en ny bredd gångväg kantad med låga blommande buskage. Trädgårdens största del ligger mot söder och väster och har ett mjuk formspråk som bygger på utblickar mot sundet. Här finns planteringar som blommar från tidig vår till sen höst, flera uteplatser, träningsredskap, boulebana och växthus.

Gurkan

Äldreboendet i kvarteret Gurkan i Landskrona uppfördes 2010-2011. Målet var att skapa en säker och trygg trädgårdsanläggning med stimulans för alla
sinnen. På gården finns bland annat möjlighet till egen odling, en äng med äppelträd och en karaktäristisk pergola i tegel och trä.

Kungshult

Mer information kommer.

Pålsjöhemmet

Pålsjöhemmet är ett äldreboende som ligger intill Pålsjö skog i Helsingborg. Utemiljön innehåller en variationsrikedom av rum för möten och vila,
rehabilitering och träning; platser omgivna av grönska och blommande rabatter.

Sofiebergs äldreboende

Halmstads nya äldreboende lär beläget på Kärleken. Entrén har fått en blommande välkomnade karaktär med livgivande vattenspel.De tre avdelningarna har egna gröna innergårdar och uteplatser mot den större park liknande trädgården.

Solhällan

En trädgård till ett ombyggt äldreboende i Lund. Skillnader mellan olika delar av tomten gör varje utblick inifrån byggnaden unik. Tydlig rumslighet skapar trygghet åt de boende.