Kv. Jagaren

Bostadsgården på gamla filtfabriken i Halmstad ligger på betongbjälklag med frodig grönska. Promenaden passerar många spännande
rumsligheter under träden mellan häckarna.

Kv. Järnbanan

Bostadsgård på betongbjälklag invid Nissan i Halmstad. Boomerangformade upphöjda planteringsytor skapar spännande rumsligheter och
rörelsemönster. I gårdens centrum finns en mötesplats med sittplatser under en vit stålpergola klädd med vitblommande blåregn.

Kv. Fören 4 & 5

Fören 4 & 5  är två kringbyggda gårdar, där gestaltningen inspirerats av svunna tider på Kockums. Båtlika skrov av corténstål bildar stommen och
tillsammans med blommande körsbär, perenner, blåregn och helenarosor bildas en frodig helhet.