Dörren 4

Dörren 4 är en vunnen markanvisningstävling i Växjö som vi utfört i  samarbete med Serneke och Arkitektlaget. 

Förslaget har utformats i samklang med ”Hållbara Växjö 2030” och kvalitetsprogrammet för Vikaholm. För att säkerställa kvalitén är målet att uppfylla kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver. Gården har gestaltats med höga ambitioner gällande gröna värden och med synlig dagvattenhantering där vatten används som en resurs och som ett lekinslag. Runt de småskaliga gårdshusen skapas attraktiva platser i solläge. Här planeras gemensamhetsutrymmen och ytor för odling, ett växthus och ett Tingotek/återbruksrum.

Här står den Småländska skogen i fokus och bostadsgården ges en kraftfull grön kappa som håller om kvarteret och parkeringen i norr, öster och väster. I söder öppnar ”dörren” upp sig mot parken som släpper in ljus och bjuder in till Fruktlunden och Tunet. Byggnaderna ersätter den högresta skogen och centralt i kvarteret bildas en glänta mellan träfasaderna. Gläntan i skogen representeras historiskt av den brutna uppodlade marken där sten samlas i stengärdsgårdar och smala grusvägar söker sig fram i terrängen.  Detta utgör tillsammans med fruktlunden huvudmotiven i gestaltningen av Dörren 4.

SOLLYCKAN

I centrala Båstad planeras Sollyckan. Kvarteret består av cirka 30 lägenheter. Den gröna innergården ska glasas in, vilket ger förutsättningar för spännande växtlighet. Innergården bjuder in till samvaro i mindre eller större grupp. 

Oavsett årstid kan man vistas i trädgården, som får ett medelhavsklimat med hjälp av glastaket, samtidigt som det bidrar till en effektiv energihushållning. Sollyckan ska vara ett socialt boende. Här kan man odla, spela boule eller slå sig ner med en vän. Runt innergården löper loftgångar som ger direktkontakt med den gemensamma trädgården.

Säljstart hösten 2023. 

Ångfärjan

Inspiration till utformningen av gården har hämtats från stranden, havet och gårdens havsnära läge. Planteringarnas varierande växtkomposition för tankarna till räfflorna på en havsbotten, medan växtbäddarnas böljande form påminner om vågor som drar in över gården. Valet av växter har gjorts med inspiration av en skånsk strandhed med inslag av strandråg, trift, tall, ljung och sjösten. I planteringarna finns också rosor och timjan representerade och ger en härlig doft medan högt gräs vajar i vinden. Även markbeläggningen samspelar med planteringarnas ”räfflor” och får ett mönster av gatstens- och granithällar som påminner om ränderna på ett badlakan.

Kv. Biologen

I Växjö har vi ritat denna frodiga bostadsgård med inspiration från en studieresa i Schweiz.

 

Kv. Ekologen

För Midroc har vi gestaltat och projekterat Växjös nya bostadsgård vid Kv. Ekologen.

 

Vallen – Växjö

För Midroc har vi gestaltat och projekterat Växjös nya bostadsområde Vallen Södra och Norra.

Kv. Jagaren

Bostadsgården på gamla filtfabriken i Halmstad ligger på betongbjälklag med frodig grönska. Promenaden passerar många spännande
rumsligheter under träden mellan häckarna.

Kv. Järnbanan

Bostadsgård på betongbjälklag invid Nissan i Halmstad. Boomerangformade upphöjda planteringsytor skapar spännande rumsligheter och
rörelsemönster. I gårdens centrum finns en mötesplats med sittplatser under en vit stålpergola klädd med vitblommande blåregn.

Kv. Fören 4 & 5

Fören 4 & 5  är två kringbyggda gårdar, där gestaltningen inspirerats av svunna tider på Kockums. Båtlika skrov av corténstål bildar stommen och
tillsammans med blommande körsbär, perenner, blåregn och helenarosor bildas en frodig helhet.