Fredriksdal

2004 skapade vi denna illustration över en av Sveriges finaste friluftsmuséer, Fredriksdal, som ligger som en 36 hektar stor oas mitt inne i Helsingborg med unika miljöer, byggnader och trädgårdar som berättar om den skånska natur- och kulturhistorien.

Sofiero

Redan 1993 ritade vi den första illustrationen över Sofiero, sedan dess uppdateras den efterhand som parken förnyas och utvecklas. Teckningen är sedd snett uppifrån där olika viktiga delar förstoras och dess karaktär framhävs.