ALFA LAVAL

Åt Alfa Laval i Lund har vi tagit fram ritningar för en ny entréplats och utemiljö till sina anställda och besökare.

Östra Ramlösa

Östra Ramlösa är en av testbäddarna i samband med H22 City Expo. Här vill man skapa Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer, med natur- och landsbygd inpå knuten, lekmiljöer, trygga gång- och cykelstråk, mobilitetslösningar och smarta delningstjänster i fokus. Tillsammans med K-Fastigheter jobbar vi fram underlag för en ny detaljplan i området.

Bruksskolan

På uppdrag av Höganäs kommun har vi ritat en ny skolgård åt Bruksskolan.