Stortorget

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen har vi tagit fram ett gestaltningsförslag på Helsingborgs centrala torg. Huvudidén är att skapa en central axel med fontäner och vattentrappor som en fortsättning av terrasstrappornas fontän. Torget får ett helt nytt golv, med en beläggning av röd och grå granit i ett kvadratiskt mönster. De befintliga formklippta träd kompletteras och utvecklas. All parkering tas bort och endast transporter till fastigheterna tillåts. Plats för bland annat uteserveringar, sittplatser, planteringar skapas i anslutning till byggnaderna.

Kallis

Helsingborgs strandpromenad har fått ett nytt utseende! Det populära soldäcket invid havet har förlängts och breder nu ut sig kring det nya kallbadhuset och restaurangen Sillen & Makrillen. Trädäcket är väl tilltaget och ger på somrarna plats åt alla Helsingborgare och turister som kommer hit för att bada, sola eller bara umgås. Kring ’Kallis’ anlades också ett handikapp bad, en minigolfbana, ett utomhusgym och en basketplan.

Skånes Fagerhult

Åt Örkelljunga kommun ritade Landscape en ny stadspark där det gamla järnvägsområdet legat. Parken är uppdelad i tre avdelningar. Det första med den stor ellips formad gräsytan omgärdad av grusgångar, sittplatser och Rhododendron planteringar. Den andra en cirkulär lekplats med ett färgglatt underlag. Tredje avdelningen är ”finrummet” med en fontän, cirkulär planteringar med blomning från vår till höst och plats för servering, allt inramad med klippt bokhäck.