MARKARYDS HEMBYGDSPARK

Hembygdsparkens vänner bjöd in Landscape Syd och Vildängen till att förnya utemiljön i Markaryds hembygdspark. Vi har gestaltat och projekterat, Vildängen har valt växter.

Lekplatsen får en naturlig prägel med utrustning i robinia och ek. Här kan barn i alla åldrar utmana sin balans, öva motorik och ha fantasilekar i en fantastisk miljö med Getesjön som fond. Fina material som granit och stenmurar blandas med nya planteringar, pilealléer och nya gärdsgårdar i trä.

 

NY ASKGRAVLUND

På uppdrag av Båstad-Östra Karups församling gestaltar och projekterar vi en nybyggnad av askgravlund med plats för 162 gravar.

Gestaltningen bygger på två element som omfamnar varandra, en idegranshäck och en mur av tegel. De löper runt en gräsyta där askan gravsätts. Tegelmuren muras i krysskiftsteknik med ett ljust tegel ’Tiileri light’. På tegelstenens koppyta fästs namnskyltar av kopparplåt, på så vis får varje avliden får en egen sten dit anhöriga kan gå.

Markmaterialet föll på öländsk kalksten, ett levande material som blir vackrare med tiden. Askgravlundens omgivning kompletteras med tre nya träd, korstörne och tulpanträd, och stora sjok av lökplanteringar.

Projektet är pågående och provmurningen har börjat.

Norrvikens trädgårdar, Båstad

Tillsammans med Linghoff Arkitekter har vi deltagit i gestaltning och projektering av Norrvikens nya entré med tillhörande parkering.

Lavendelfamnen väntas stå klar till hösten, i övrigt är parkeringen och entrén färdiga inför sommarsäsongen 2023.  

Väla Utelounge

Till personalen på Välas shoppingcenter omvandlade vi en trist asfaltsyta till en grönskande utelounge. Här kan personalen hämta ny energi i en inspirerande och levande utemiljö – allt för ett mer hållbart och trivsamt arbetsliv.

Vikens hamnpromenad

I Vikens hamn har vi utvecklat hamnpromenaden till ett flexibelt aktivitetsstråk med tydliga marina förtecken i materialval och möblering. ”Sumparna” är en utveckling av en fisketradition till en spännande möbelserie, unik för Vikens Hamn.

Mölle hamn

Tillsammans med Möller Arkitekter tog vi fram skisser på förädlingen av Mölle hamn.

Prunetum Drottninghögsparken

På uppdrag av Helsingborgs stad fick vi gestalta en del av Drottning­högsparken. Visionen var ett arboretum med körsbärsträd, ett ”pru­netum”.

Vi hämtade vår inspiration från mikroskopbilder av trädceller, ett kon­cept som stämde väl överens med tankarna i det existerande gestaltningsprogrammet med runda former, spännande belysning och färger i kombination med naturliga material.

Entré Stadsparken

För Helsingborgs stad har vi tillsammans med Tengbom arkitekter gestaltat och projekterat ett prisbelönt projekt, en ny entré till södra delen av centralstationen/Knutpunkten i Helsingborg. Ett offentligt torg och en högfrekventerad mötesplats där folk på väg till och från tåget välkomnas av det fantastiska ”flygande taket” och en plats med sittmurar av granit, en stilig cykelparkering och en prunkande perennplantering. En stor utmaning i projektet var att skapa en gedigen anläggning ovanpå ett befintligt tunneltak över järnvägen. Genom en medveten gestaltning och välstuderad belysning har vi skapat en spännande och ikonisk plats som känns trygg och välkom­nande dygnet runt.

 

Bara centrum

En helt ny stadsdel växer fram i Bara, med skola, bibliotek, idrottshall, torg, butiker och bostäder. Vi ansvarade för gestaltning och projektering av utemiljön i Bara Nya Centrum.

Skvallertorget i Bara nya centrum är ett klassiskt torg med harmoniska proportioner i ny tappning. Smågatsten i olika kulörer och ytbehandlingen ger både ett vackert mönster, god till gänglighet och olika upplevelser i ljus/mörker, sol och motljus/medljus. Trädhäckar av formklippt platan ger en grön inramning och ger tillsammans med den friväxande turkiska trädhasseln möjlighet att vistas i både sol och behaglig lövskugga. Vid trädhasseln finns en organisk formad bänk.

Kallis

Helsingborgs strandpromenad har fått ett nytt utseende! Det populära soldäcket invid havet har förlängts och breder nu ut sig kring det nya
kallbadhuset och restaurangen Sillen & Makrillen. Trädäcket är väl tilltaget och 
ger på somrarna plats åt alla Helsingborgare och turister
som kommer hit för att 
bada, sola eller bara umgås. Kring ’Kallis’ anlades också ett handikapp bad, en minigolfbana, ett utomhusgym
och en basketplan. 

 

Skånes Fagerhult

Åt Örkelljunga kommun ritade Landscape en ny stadspark där det gamla järnvägsområdet legat. Parken är uppdelad i tre avdelningar.
Det första med den stor ellips formad gräsytan omgärdad av grusgångar, sittplatser och Rhododendron planteringar. Den andra en
cirkulär lekplats med ett färgglatt underlag. Tredje avdelningen är ”finrummet” med en fontän, cirkulär planteringar med blomning
från vår till höst och plats för servering, allt inramad med klippt bokhäck.