Heleneborgsskolan i Svalöv

I samband med den gamla Centralskolan om- och tillbyggnad skapades en ny skolgård.  Närmast klassrummen skapades generösa uteklassrum som även skapade en distans mellan klassrummen och skolgården. Skolgården möblerades med multiarena, gungor och lekställningar med färgglatt underlag, upphöjd utescen, grusad fotbollsplan samt sittplatser.

Husensjö skola i Helsingborg

I samband med utbyggnad av skolan ställdes höga krav på att den yttre miljön. Vi tog fram program skisser i nära samarbete med skolans ombud, projektledare och förvaltare. Skolgården ramas in med stora, fina befintliga träd som bevarades. Två nya entréportaler skapades med cykelplatser i direkt anslutning, innanför möblerades skolgården med, gungor, klätterställning och lekställningar med färgglatt underlag, multiarena, hinderbana, sand lek, fotbollsplan med konstgräs, löparbana med längdhoppsgrop, uteklassrum samt sittplatser. Allt fritt placerat så att eleverna kan röra sig runt alla delarna av skolgården. Vårt engagemang bestod i framtagning av alla befintliga förhållande, skiss förslag, bygglovshandling och ett komplett tekniskt förfrågningsunderlag för en general entreprenad.

 

 

Kärlekens förskola

Tillsammans med Liljevalls arkitekt kontor placerade vi den nya förskolan i tomtens nordöstra del. Därigenom kunde fin vegetation sparas och den yttre lekmiljön placeras i syd väst. Bland slingrande gångar placerades här gungor, sandlådor, klätterställningar. fotbollsplan, grill-och sittplatser.

Maria park västra skolan

Skolan är belägen i den nordvästra delen av den från 1920-talet klassiska tegel bebyggelsen i norra Helsingborg. Den nordöstra bilinfarten stängdes av och bilparkeringen gjordes mindre till förmån för en trafik säker entré med nya cykelplatser , lekredskap och välkomnande upphöjd blommande plantering. De slitna gräs- och grusytorna har ersatts med plattor och glatt färgad gummi asfalt. Nya gungor, klätterlek, studsmatta, hinderbana , odlingslådor, basket- och innebandyplan har anlagts i ett fortsatt strikt formspråk, allt i samarbete med skolans elever och personal.