Åbrädden

Helsingborgs nya äldreboende som invigdes i maj 2013, är vackert beläget vid Råån.  Huvudentrén och parkeringen är belägen i plan 2 mot Rausvägen. Trädgården med uteplatser, växthus, boulebana, odlingslådor och rosen planteringar är belägen på plan 1 i söderläge. Detta läget ger  en skyddad, lummig och lugn miljö med vacker utblick mot Råån. Gränsen mot Råån och dess naturreservat utgörs av en vacker stenmur.
 

Gurkan

Äldreboendet i kvarteret Gurkan i Landskrona uppfördes 2010-2011. Målet var att skapa en säker och trygg trädgårdsanläggning med stimulans för alla sinnen. På gården finns bland annat möjlighet till egen odling, en äng med äppelträd och en karaktäristisk pergola i tegel och trä.
 

Pålsjöhemmet

Pålsjöhemmet är ett äldreboende som ligger intill Pålsjö skog i Helsingborg. Utemiljön innehåller en variationsrikedom av rum för möten och vila, rehabilitering och träning; platser omgivna av grönska och blommande rabatter.
 

Solhällan

En trädgård till ett ombyggt äldreboende i Lund. Skillnader mellan olika delar av tomten gör varje utblick inifrån byggnaden unik. Tydlig rumslighet skapar trygghet åt de boende.