Skolgårdar

Heleneborgsskolan i Svalöv

I samband med den gamla Centralskolan om- och tillbyggnad skapades en ny skolgård.  Närmast klassrummen skapades generösa uteklassrum
som även skapade en distans mellan klassrummen och skolgården. Skolgården möblerades med multiarena, gungor och lekställningar med
färgglatt underlag, upphöjd utescen, grusad fotbollsplan samt sittplatser.

 

Kärlekens förskola

Tillsammans med Liljevalls arkitekt kontor placerade vi den nya förskolan i tomtens nordöstra del. Därigenom kunde fin vegetation sparas och
den yttre lekmiljön placeras i syd väst. Bland slingrande gångar placerades här gungor, sandlådor, klätterställningar. fotbollsplan, grill-och
sittplatser.