Sportcenter

Höganäs Sportcenter

I Lerberget har Höganäs kommun under de senaste åren satsat på att utveckla sitt sportcenter. I en första etapp byggdes sporthall och simhall samt ny angöring/entré. I etapp två anlades två konstgräsplaner, och i etapp tre ett nytt klubbhus samt fem nya fotbollsplaner och en friidrottsanläggning. Mellan de olika aktiviteterna samt ut mot vägen har landskapets formats med nivåer och vegetation. En entréplats till fotbollsplan och klubbhus har getts distinkt färg och form med murelement och målad asfalt i färger som knyter an till friidrottsanläggningen.

 

Öxnehaga pulsarena

Tillsamman med Rantzow Sport tog vi fram ett koncept för Sveriges första moderna näridrottsplats i Jönköping. Tanken är att på en relativt liten
yta erbjuda många “pulshöjande” aktiviteter i en välgestaltad helhet.