Hallägra Förskola i Halmstad är färdigbyggd! Förskolan har fyra avdelningar och efter årsskiftet välkomnas de första barnen. 

Förskolan ligger på en fantastisk tomt med många stora ekar som skapar ett otroligt mervärde på gården. I skuggan under ekarna skapades naturlek med kojor, grillplats, stockar, stenar, pulkabacke och uteateljé.

I anslutning till byggnaden anlades ett trädäck och sandlåda med lek för de minsta barnen. En rejäl skuggpergola och träd ser till att klimatet blir behagligt hela dagen. Nere på gården anlades slingriga gångar som en kul cykelbana och lekytor med både sand och konstgräs ger tillgängliga lekmöjligheter för alla.