Bostäder

Kv. Jagaren

Bostadsgården på gamla filtfabriken i Halmstad ligger på betongbjälklag med frodig grönska. Promenaden passerar många spännande
rumsligheter under träden mellan häckarna.

 

Kv. Järnbanan

Bostadsgård på betongbjälklag invid Nissan i Halmstad. Boomerangformade upphöjda planteringsytor skapar spännande rumsligheter och
rörelsemönster. I gårdens 
centrum finns en mötesplats med sittplatser under en vit stålpergola klädd med vitblommande blåregn.

 

Kv. Fören 4 & 5

Fören 4 & 5  är två kringbyggda gårdar, där gestaltningen inspirerats av svunna tider på Kockums. Båtlika skrov av corténstål bildar stommen och
tillsammans med blommande 
körsbär, perenner, blåregn och helenarosor bildas en frodig helhet.

 

Pumpkällehagen

Viskaforshem i Borås uppförde 18 attraktiva hyresrättsvillor i passivhusteknik med inflyttning 2009-2010. Husen placerades efter noggranna studier av
de befintliga förhållandena. Utgångs idéerna var att det skulle vara en offentlig, sluten framsida mot gatorna och privat öppen baksida mot naturen.
Ett mindre torg skapades i syd västra delen och en kulle sparades där den slingrade entrégatan möter bebyggelsen.