Vi välkomnar vår nya kollega Matilda Olsson till oss på Landscape! Matilda är en hemvändande skåning och landskapsarkitekt, utbildad vid SLU Ultuna. Hon kommer närmast från Archus i Uppsala, där hon arbetat med varierade projekt i olika faser. Allra senast ett detaljplaneunderlag för Fredriksdal i Västerås – ett helt nytt bostadsområde med parker, gator och torg som anpassas till en kuperad terräng. Matilda brinner för att kommunicera idéer visuellt, att jobba utifrån en helhetssyn i uppdragen och planera för ett större sammanhang, som gynnar både människan och naturen. Det som driver henne är att inspireras av andra och samarbetet med människor.