Dörren 4 är en vunnen markanvisningstävling i Vikaholm, Växjö som vi utfört i  samarbete med Serneke och Arkitektlaget. 

Förslaget har utformats i samklang med ”Hållbara Växjö 2030” och kvalitetsprogrammet för Vikaholm. För att säkerställa kvalitén är målet att uppfylla kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver. Gården har gestaltats med höga ambitioner gällande gröna värden och med synlig dagvattenhantering där vatten används som en resurs och som ett lekinslag. Runt de småskaliga gårdshusen skapas attraktiva platser i solläge. Här planeras gemensamhetsutrymmen och ytor för odling, ett växthus och ett Tingotek/återbruksrum.

Här står den Småländska skogen i fokus och bostadsgården ges en kraftfull grön kappa som håller om kvarteret och parkeringen i norr, öster och väster. I söder öppnar ”dörren” upp sig mot parken som släpper in ljus och bjuder in till Fruktlunden och Tunet. Byggnaderna ersätter den högresta skogen och centralt i kvarteret bildas en glänta mellan träfasaderna. Gläntan i skogen representeras historiskt av den brutna uppodlade marken där sten samlas i stengärdsgårdar och smala grusvägar söker sig fram i terrängen.  Detta utgör tillsammans med fruktlunden huvudmotiven i gestaltningen av Dörren 4.