På uppdrag av Vellinge kommun ritar vi just nu Hököpinge Skola tillsammans med Arkitektgruppen.  Skolan är en F-9 och kommer att ge plats för totalt ca 550 elever. Skolstart beräknas till HT 2023. 

Skolgården är utformad efter konceptet ”Maker Space” där eleven är fri att lära och skapa utifrån eget behov och fantasi.

Skolans hemvister fortsätter ut i landskapet markerat med eleganta tegelmurar. Varje hemvist är utformad utifrån de olika åldersgruppernas behov och önskemål. Inifrån klassrummen har varje fönster utsikt över blommande buskar och träd. Avsikten är att skapa en lugn zon närmast byggnaden, ju längre ut barnen rör sig desto vildare. Skolgården omsluts av ett kuperat naturlandskap med en spännande hinderbana som ramar in den s.k. ”Optiplanen” en multifunktionell arena. Genom att kombinera olika former och texturer leds barnen genom skolgården och uppmuntras till lek och rekreation.