Byggnationen av nya entrén till Norrvikens Trädgårdar i Båstad är i full gång. Landscape har deltagit i gestaltning och projektering av entrésituationen med tillhörande parkeringsytor tillsammans med Linghoff Arkitekter.