Den nya entrébyggnaden till Norrvikens Trädgårdar i Båstad står nu färdig och tillhörande butik är invigd! Vi har deltagit i gestaltning och projektering av entrésituationen tillsammans med Linghoff Arkitekter.