Torup skolgård är invigd! Skolgården har fått en omvandling med ny lekutrustning, mer grönska och en multiarena för sportaktiviteter. Rejäla naturstensmurar markerar gårdens riktningar och gränsar av de olika rummen. Fotona är tagna på besiktningen och vi tackar alla inblandade för ett riktigt fint utfört arbete.